Adopční centrum

V roce 2014 jsme tímto pilotním projektem navázali na naše dvacetileté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti. Vycházíme z našich i zahraničních zdrojů, poznatků a dobré praxe z oblasti péče o děti a rodinné politiky (dlouhodobé výzkumy, sledování, publikace ÚZIS, statistické a demografické ukazatele rodinné politiky v ČR). Od roku 2013 platí novela zákona OSPOD a od roku 2014 nový občanský zákoník. Tyto zákony rozvířily diskusi o problematice NRP. Novela se široce zabývá PP, ale zcela opomněla a nikterak neřeší bezdětné páry, osvojené děti, osvojitelské rodiny i osvojitelské rodiny s dětmi jiného etnika či zdravotně znevýhodněnými. Tímto projektem chceme především pomoci náhradním rodičům s vytvářením silné vazby k přijatému dítěti. Věříme, že je to nejlepší prevence různých negativních jevů, jako jsou psychická deprivace, poruchy attachmentu, zanedbávání péče o dítě a další.

Cílem projektu je:

1.     Osvěta NRP – poradenství, podpora pro zájemce o osvojení a dětem žijícím v nových rodinách.
2.     Podpora osvojitelských rodin, které přijaly do své péče děti zdravotně znevýhodněné a děti jiného etnika.
3.     Vytvoření komplexní metodiky pro práci s osvojitelskou rodinou.


Specifika cílové skupiny:

Přijetím zákona o SPO se obecně rozšířila diskuse o NRP, přesto veřejnost stále nemá dostatek přehledných a ucelených informací o této oblasti. Projekt má za cíl:

1.     Uspokojit potřeby dětí, které žijí v osvojení.
2.     Zvyšovat informovanost o problematice dětí, které by mohly být osvojeny.
3.     Zvyšovat rodičovské kompetence, posilovat partnerské a rodinné vztahy osvojitelských rodin.
4.     Podporovat osvojitelské rodiny s dětmi jiného etnika a s dětmi zdravotně znevýhodněnými.