Centrum podpory NRP

Centrum podpory náhradní rodinné péče II. (CP NRP) navazuje na pilotní projekt CP NRP, který byl realizován ve spolupráci s Centrem podpory, o.p.s. a díky finanční podpoře Nadace Sirius v letech 2011–2015 a dále ho rozvíjí. Vychází při tom z výsledků a doporučení jednotlivých výzkumů dobré praxe v oblasti NRP v České republice a ve vybraných zahraničních zemích.

Cíle projektu:

  • Navrhnout model podpory osvojitelských rodin.
  • Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti.
  • Rozvoj komunikace a spolupráce mezi OSPOD a NNO v oblasti NRP.
  • Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi a podporovat zdravý vývoj dětí v NRP.


Projekt CP NRP II. je realizován v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2018.

ns cp