Co děláme

1. VÝZKUM DOBRÉ PRAXE

V rámci projektu CP NRP II. je realizován výzkum dobré praxe a zkušeností přímých aktérů se službami, které jsou poskytovány osvojitelským rodinám a zdravotně znevýhodněným dětem v náhradní péči. Na základě zjištěných informací budou vytvořeny návrhy: Model podpory osvojitelských rodin v ČR a Model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti v ČR, které budou oponovány odborníky pro oblast rodinného práva a budou sloužit jako doporučení kompetentním státním orgánům a institucím.

V současné době probíhá:
Výzkum v ČR
– analýza potřeb osvojitelských rodin
Výzkum v Dánsku a Anglii – analýza systému podpory osvojitelských rodin

Více informací naleznete v sekci: Centrum podpory NRP II. – Výzkum dobré praxe (http://www.nahradnirodina.cz/vyzkum_dobre_praxeI)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠÍŘENÍ DOBRÉ PRAXE

 • Rozvoj komunikace a spolupráce mezi OSPOD a neziskovými organizacemi v oblasti NRP

Během roku 2016 budou realizována společná setkání pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí státních institucí a neziskových organizací, které poskytují služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči v jednotlivých krajích České republiky.

Cílem setkání je prezentovat výsledky projektu Centrum podpory NRP I. a přispět k rozvoji komunikace a spolupráce mezi OSPOD a NNO v oblasti NRP. Součástí programu budou workshopy na téma Hledání zdrojů podpory pro klienta a odborníka, Identifikace problematických míst ve Vašem regionu a hledání společných způsobů řešení.

Více informací naleznete v sekci: Centrum podpory NRP II. – Setkání zástupců OSPOD a NNO (http://www.nahradnirodina.cz/setkani_zastupcu_ospod_a_nno)

 

 • Monitoring organizací a metodik, školení metodik dobré praxe, vznik metodiky pro práci s osvojitelskou rodinou, konference

Mapováním státních i nestátních organizací poskytujících služby v oblasti NRP v jednotlivých krajích České republiky bude rozšířen a pravidelně aktualizován Adresář služeb v NRP a jejich metodik dobré praxe. Dle daného tématu budou odpovídající metodiky hodnoceny expertní radou Centra podpory, o.p.s., a určeny pro následné šíření formou školení pro pracovníky v neziskovém sektoru.

Výstupy výzkumů v České republice i v zahraničí budou prezentovány na dvou jednodenních celostátních konferencích.

V návaznosti na realizovaný výzkum na téma osvojení bude vytvořena nová metodika Krok za krokem pro práci s osvojitelskou rodinou, která bude následně ověřena v praxi. Finální verze včetně zapracovaných poznatků z ověřování bude předložena k oponentuře a následně prezentována u kulatého stolu.

Více informací naleznete v sekci: Centrum podpory NRP II. – Vzdělávání a šíření (http://www.nahradnirodina.cz/vzdelavani_a_sireni)

 

3. BĚŽNÁ ČINNOST

 • Rozvoj náhradní rodinné péče
  Cílem tohoto programu je snaha o podporu, rozvoj a propagaci NRP. Přejeme si, aby co nejvyšší počet dětí vyrůstal v rodinném prostředí, aby náhradní rodinná péče převládala nad péčí ústavní.

  Mezi služby Střediska NRP patří odborné poradenství v oblasti NRP, provozování telefonické infolinky, e-mailové a internetové poradny, příprava zájemců o náhradní rodinnou péči, psychosociální, právní a výchovné poradenství náhradním rodinám, dále individuální podpora rodičům a dětem v NRP. Organizujeme kluby, besedy a pobyty rodin s dětmi v NRP, ale také semináře a konference pro odbornou veřejnost i zájemce o NRP. Nabízíme odborné služby psychologa, terapeutů a dalších.

  Více informací naleznete na stránkách Střediska v sekcích: Info o NRP, Poradna, Ke stažení, Kalendář akcí nebo nás kontaktujte na Infolince: 233 356 701 nebo na e-mailové adrese: info@nahradnirodina.cz.

 • Adopční centrum
  Rozvojem Adopčního centra chceme vytvořit dlouhodobý, intenzivní a ověřený program pro osvojitelské rodiny. Zahrnuje odborné poradenství pro zájemce osvojení, skupinovou a individuální podporu osvojitelských rodin včetně pobytu se sebezkušenostním a vzdělávacím programem. Zároveň se svou vzdělávací, výzkumnou a publikační činností věnujeme osvětě, propagaci a medializaci osvojení.

  Více informací naleznete v sekci: Adopční centrum (http://www.nahradnirodina.cz/adopcni_centrum)

 • Ponton klub
  Podpora dětí a mladistvých vyrůstajících v pěstounské péči a v osvojitelských rodinách. Zajišťujeme jejich pravidelná setkávání, individuální terapeutickou pomoc, právní poradenství, odborné poradenství, podpůrná setkávání rodičů, aktivní trávení volného času včetně provozu informačního webového portálu a poradny.

  Více informací naleznete v sekci: Ponton klub (http://www.nahradnirodina.cz/ponton_klub) nebo přímo na stránkách Ponton klubu (http://www.pontonklub.cz/)