Kluby náhradních rodičů

Jsou určeny rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči a zájemcům o přijetí dítěte do NRP.

 

Cílem této aktivity je podpora osvojitelských a pěstounských rodin i podpora rodin s dětmi v poručenské péči, podpora přijetí identity náhradního rodiče i identity dítěte v NRP s důrazem na podporu vzniku citových vazeb a vzájemného přijetí.

 

Osvojitelské a pěstounské rodiny se pravidelně setkávají pod odborným vedením našeho střediska již sedmým rokem. Klub se stal bezpečnou základnou pro setkávání rodin, které spojuje společné téma. Rodiče zde mají možnost otevřeně hovořit o tom, co se svými přijatými dětmi prožívají, mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti s náhradní rodinnou péčí, podělit se o své radosti i starosti.

 

Středisko náhradní rodinné péče doplňuje klubový program pro rodiče organizováním zajímavých přednášek a besed s odborníky, tak aby se rodičům přijatých dětí dostalo co nejvíce informací, které jim mohou pomoci řešit problematické situace a při výchově dětí zvolit ten nejvhodnější přístup.

 

Kluby probíhají formou dopoledních neformálních setkání, většinou maminek s nejmenšími nebo nově přijatými dětmi, která jsou zaměřena především na adaptaci dětí v nových rodinách. Na těchto setkáních se zaměřujeme na poradenství v otázkách výchovy a také na výuku technik, které přispívají k podpoře vzniku vzájemných citových vazeb.

 

Podvečerní kluby mají většinou vzdělávací charakter. Na tento program obyčejně přijíždí celá rodina. Na těchto klubech mají děti zvláštní program, který je vždy zajištěn proškolenými dobrovolníky našeho střediska pod supervizí speciální pedagožky.

 

Děti na těchto setkáních mají možnost si nejen pohrát a něco hezkého vyrobit, ale především být v kontaktu s jinými dětmi, které potkal podobný osud, což je pro ně velmi přínosné. Díky těmto setkáním mají možnost uvědomit si, že jejich situace není až tak výjimečná, tato zkušenost jim může pomoci lépe se vyrovnat se svou situací.

 

Účast na klubových setkáních umožňujeme i těm, kteří teprve na přijetí dítěte čekají. Žadatelé tak mají možnost nahlédnout hlouběji do problematiky náhradní rodinné péče a udělat si reálnější představu o tom, co je čeká.