Naše romské dítě

Středisko náhradní rodinné péče realizuje projekt Naše romské dítě. Tento projekt je určen náhradním rodinám, které pečují o jedno či více romských dětí. Rodiny z celé republiky se několikrát ročně setkávají na celodenních seminářích i zábavních akcích, mají možnost využívat všechny dostupné formy konzultací (elektronicky, telefonicky, osobně) s psycholožkou se zaměřením na tuto problematiku. Webová stránka projektu Naše romské dítě nabízí zajímavosti o romských tradicích, významných osobnostech, umění i aktualizované zprávy z dění v oblasti romské kultury.

Součástí osobní identity každého člověka je pocit příslušnosti ke svému národu, znalost jeho historických kořenů, kulturního dědictví, důležitých osobností historie i současnosti, specifických společenských norem a zvyků atd.

Romské děti vyrůstající v náhradní rodinné péči u ne-romských rodičů se ocitají mezi dvěma světy. Ne-romský svět jejich nové rodiny se pro ně stává základním kulturním rámcem (podpořeným navíc školní výchovou a většinovou společností). Zároveň však často zažijí bolestnou zkušenost, že jsou tímto ne-romským světem odmítáni a nevhodnými poznámkami či dokonce otevřenými útoky odkazováni do světa jejich biologického původu. Obvykle s romskou společností mají jen pramalé zkušenosti a ani romský svět je bez znalosti jeho kulturních norem k sobě nepřijímá. V emocionálním hledání sebe sama v době dospívání se pak může stát, že zavrhnou přijatou ne-romskou část své identity a ocitnou se tak v jakémsi prázdném meziprostoru. Někdy se snaží přimknout k romské komunitě za každou cenu a bez příležitosti k výběru z většího okruhu možných romských přátel se snadno stanou členy party s drogovou či kriminální zkušeností. K dovršení osudu jejich případné nežádoucí chování dostane nálepku „volání hlasu krve".

 

Cílem projektu je nabídnout romským dětem a jejich ne-romským rodinám nástroje, kterými mohou pomoci nastartovat utváření pevnější osobní identity dětí tak, aby výsledkem byl sebejistý člověk, čerpající sílu z obou svých kultur a nikoli bezradně se potácející kdesi mezi nimi. Zároveň chceme nabídnout příležitost ke vzájemnému setkávání romských a ne-romských rodin a jejich dětí.

 

Hlavním těžištěm projektu jsou besedy s odborníky a přednášky s romskou tématikou pro rodiče, zajímavé zážitkové i výchovné programy pro děti a pořádání atraktivních společných akcí pro romské rodiny a rodiny s romskými dětmi v NRP, nejlépe společně s místními romskými občanskými sdruženími.

Navštivte webové stránky projektu Naše romské dítě . Zde naleznete informace o aktuálním dění i řadu zajímavostí ze světa romské kultury a umění, tradic, jazyka a historie, kontakty na zajímavé romské organizace a nově také vybrané recepty tradičních romských jídel.

 

Bližší informace o aktivitách projektu Naše romské dítě zajišťuje realizátorka projektu Mgr. Martina Vančáková - psát můžete na info@nahradnirodina