O nás

Středisko náhradní rodinné péče, spolek (dále jen Středisko), se od roku 1994 zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích, a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu.

Cílem Střediska NRP je, aby rodinná péče o ohrožené děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče (dále jen NRP) u nás.

Služby Střediska jsou určeny především zájemcům o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče a osvojitelským rodinám.


Hlavní činnosti:

  • poradenství a příprava zájemců o NRP;
  • pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě;
  • osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost;
  • snaha o všestranný rozvoj NRP.

 

df

wa

WebArchivace je naplánována v březnu 2016.

Registrace u MV ČR, 12. 9. 1994, č. j. II/s-OS/1-25352/94-R.