PONTON - klub

Celodenní setkání KLUBU PONTON - říjen 2015

Odpolední KLUB PONTON 23.9.2015

První podzimní setkání KLUBU PONTON

Příměstský tábor KLUBU PONTON

Tisková zpráva o projektu PONTON - Nový web pro děti z náhradních rodin

Červnová setkání KLUBU PONTON

Dubnová setkání KLUBU PONTON

Odpolední setkání KLUBU PONTON 11.3.2015

Celodenní setkání KLUBU PONTON 14.3.2015

Tisková zpráva o projektu PONTON - klub pro děti a mladistvé v NRP

Spuštění informačního portálu WWW.PONTONKLUB.CZ pro mladistvé v NRP se blíží!

Odpolední setkání KLUBU PONTON 11.2.2015

Postřehy z klubu PONTON

PONTON KLUB – jeho cíle a průběh setkání v období 1/2015 až 7/2016

Rádi bychom vám představili metodiku setkání podpůrné skupiny PONTON KLUB, která byla realizována jako součást projektu Ponton klub – komplexní podpora dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradní rodinné péči, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Projekt Ponton klub – komplexní podpora dětí a mladistvých v náhradní rodinné péči byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.´

Více se dozvíte na webových stránkách Ponton - klubu: www.pontonklub.cz.

fnno

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Připojené soubory