Právní úprava náhradní rodinné péče v ČR

Vážení kolegové, v návaznosti na platnost nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 Vám předkládáme aktualizovanou právní úpravu týkající se náhradní rodinné péče v České republice.

Dokument „Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice“ byl vytvořen v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče (CP NRP), realizovaného díky Nadací Sirius.

Dokument obsahuje:

  • Legislativní rámec náhradní péče v ČR;
  • Legislativní vývoj právní úpravy náhradní péče v ČR;
  • Systém náhradní péče v ČR;
  • Přehled subjektů (institucí), které se podle zákona aktivně podílejí na zajišťování náhradní péče nezletilých dětí;
  • Podpora náhradní rodinné péče.


Ke stažení zde.


Datum: 07.03.2014