Pro žadatele o NRP

Komu je služba určena?
Zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči.

S čím vám můžeme pomoci?

  • Pomůžeme s ujasňováním představ o náhradním rodičovství.
  • Přiblížíme specifické potřeby ohrožených dětí.
  • Vysvětlíme proces zprostředkování náhradní rodinné péče.
  • Zprostředkujeme osobní setkání s náhradními rodinami při skupinových setkáních.
  • Poskytneme odborné publikace a materiály, výpůjčku odborné literatury.

Co nabízíme?
Poradenství
Psychologickou diagnostiku dítěte
Skupinová setkání

Jak mohu služby čerpat?
Osobně ve Středisku NRP či jinde, dle místa konání služby.
Telefonicky, elektronicky (viz Kontakty a Poradna).
Službu je možno čerpat pouze po předchozí domluvě na místě a času čerpání služby.
Na všechny akce je potřeba se předem přihlásit.
Účast na některých akcích je podmíněna osobní konzultací v SNRP, dbáme na bezpečné a důvěrné prostředí.
Anonymně lze čerpat službu pouze jednorázově v rámci poradenství.

Kolik mě služba bude stát?
Služba je poskytována zdarma.

Kdo službu zajišťuje?
Všechny služby zajišťují pracovníci SNRP. Některé aktivity se uskutečňují za pomoci externích lektorů a prověřených dobrovolníků SNRP.

Poradenství

Je určeno všem, kteří si potřebují ujasnit myšlenky, sdílet svá očekávání, obavy či získat odpovědi na své otázky týkající se náhradní rodinné péče.
Poradíme Vám, kde a jak podat žádost o zprostředkování osvojení či pěstounské péče, jaké doklady a dokumenty musíte doložit, jaké jsou zákonné lhůty a co na Vás dále čeká.

Co nabízíme?

  • Psychosociální poradenství a základní právní poradenství
  • Provázení rodin v období adaptace nebo při náročných situacích, podporu klienta při jednání na úřadech či ve školských a jiných zařízeních
  • Práci s rodinou v rámci arteterapeutického cyklu /proklik na leták/
  • Práci s rodinou v rámci VTI cyklu /proklik na leták/
  • Práci s rodinou v rámci dotykové terapie

Podmínky: můžete přijít v páru nebo sami. Pro opakované poradenství je potřeba se stát klientem SNRP.
Účast dětí: je možná po domluvě
Místo konání: SNRP
Čas: 8:00–16:00 hod. – dle domluvy
Zajištění: sociální pracovníci SNRP
Termíny konání: celoročně, pondělí–pátek

Psychologická diagnostika dítěte a psychologická konzultace

Diagnostika dítěte dle sjednané zakázky klienta. Psycholožka pracuje v kontextu NRP.

podrobnosti »
Podmínky: k uskutečnění je nutná spolupráce rodičů a dítěte. Nutné předchozí objednání.
Účast dětí: je poskytováno dětem od 4 let věku. Po krátkém samostatném rozhovoru psycholožky s rodičem zůstává dítě s psycholožkou samostatně.
Zajištění: externí psycholog SNRP, sociální pracovníci SNRP
Místo konání: SNRP
Čas: 8:00–15:00 hod., vyšetření trvá 2–3 hodiny
Termíny konání: pátek, celoročně

Skupinová setkání

Cyklus: Cestou náhradní rodinné péče

Setkání zájemců (žadatelů) o osvojení či pěstounskou péči s lidmi, kteří mají přímou zkušenost s náhradní rodinnou péčí. Naši milí hosté osvojitelé, pěstouni na přechodnou dobu, dospělí, kteří vyrostli v osvojení nebo pěstounské péči, sdílejí svoje osobní zkušenosti, konkrétní příběhy, které ukazují, že nic není černobílé a každá zkušenost je jedinečná.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání Podmínkou účasti není prvotní konzultace v SNRP
Účast dětí: není možná.
Zajištění: pracovníci SNRP a hosté
Místo konání: Café therapy (www.cafe-therapy.cz)
Čas: 18–21 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Dopolední klub

Neformální setkávání zájemců (žadatelů), osvojitelů, pěstounů, kteří sdílejí témata spojená s výchovou a vývojem dětí v kontextu NRP.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, není omezena věkem, vzhledem k času konání klubu se obvykle účastní děti předškolního věku, pro které je zajištěno hlídání v prostorách, jež umožňují stálý kontakt s rodiči.
Zajištění: sociální pracovníci SNRP
Místo konání: prostory Jedličkova ústavu
Čas: 9–11 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Odpolední klub

Nabízí zájemcům (žadatelům), osvojitelům a pěstounům odborné přednášky a semináře z oblasti péče o ohrožené děti.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, je připraven samostatný program i pro děti od 3 let, který rozvíjí jejich sociální, komunikační a tvůrčí dovednosti.
Zajištění: přednášející lektor, sociální pracovníci a dobrovolníci SNRP
Místo konání: NROS, SNRP
Čas: 18–21 hod. dle termínů konání, viz kalendář akcí

Celodenní setkání rodin

Prostor pro vzájemné předávání zkušeností s NRP a odbornou přednáškou pro rodiče na předem dané téma, se samostatným programem pro děti. Dětský program rozvíjí sociální a komunikační dovednosti dětí, podporuje jejich identitu a umožňuje navazovat nová přátelství. Některá setkání jsou orientována na děti s romskými kořeny v NRP.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, program pro děti od 3 let je přizpůsobený věku dětí.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP, lektoři
Místo konání: Jedličkův ústav
Čas: dle termínů konání, viz kalendář akcí

Letní pobyt Naše romské dítě

Týdenní letní pobyt v rámci programu Naše romské dítě je určený zejména pro rodiny s dětmi s romskými kořeny. Od roku 2017 je pobyt zajišťován ve spolupráci s Centrem pěstounských rodin z Hradce Králové. Pobyt se zaměřuje na podporu zdravé a pevné identity dětí a celkové posílení rodin v otázkách komunikace v rodině, vztahů apod.

podrobnosti »
Podmínky: nejedná se o uzavřenou skupinu, lze se přihlásit na jednotlivá setkání. Podmínkou účasti je prvotní konzultace v SNRP.
Účast dětí: je vítána, program pro děti od 3 let je přizpůsobený věku dětí.
Zajištění: pracovníci a dobrovolníci SNRP, lektoři
Místo konání: rekreační objekt mimo Prahu
Čas: dle termínů konání, viz kalendář akcí

Pobyt pro rodiče a děti předškolního věku

Uskutečňuje se jednou za rok. Cílem pobytu je možnost sdílet zkušenosti, zážitky, radosti i strasti každodenního života rodin s dětmi v NRP v prostředí porozumění. Na pobytu je zajištěn program pro děti i dospělé, který reflektuje věk a potřeby účastníků pobytu.
Viz kalendář akcí