Průvodce náhradní rodinnou péčí

V souvislosti s platností nového občanského zákoníku od ledna 2014 jsme připravili aktualizaci broužurky „Průvodce náhradní rodinnou péčí“.

Vážení a milí přátelé,

je pro mne potěšením, že Vám mohu představit již 6. aktualizované vydání této brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“, která vychází díky projektu Adopce.com. Toto vydání reflektuje novou situaci v oblasti NRP, která vychází z občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014. Srdečný dík patří našim partnerům: Nadaci Terezy Maxové dětem, Nestlé Česko s.r.o. a Spolu dětem, kteří již od roku 2000 podporují naši snahu o osvětu, propagaci a rozvoj NRP touto formou. Bez jejich finanční pomoci by se tato brožura nedostala k těm, kterým je určena.

Následující kapitoly přijměte jako prvotní informace o možných způsobech pomoci dítěti, které se z nejrůznějších důvodů ocitlo bez vlastního domova, zázemí a jistoty. Staletími ověřeným, citlivým a osvědčeným způsobem pomoci je nalezení nové (náhradní) rodiny, která dítěti zajistí uspokojení jeho základních zdravotních, sociálních a psychických potřeb.

Brožurka je určena především zájemcům o náhradní rodinnou péči – budoucím osvojitelům a pěstounům a také těm, kteří se o tuto problematiku zajímají. Přáli bychom si, aby se stala průvodcem a pomocníkem při cestě k vytváření nové rodiny.


Za Středisko náhradní rodinné péče

Srdečně zdraví

Věduna Bubleová

Průvodce náhradní rodinnou péčí

 

 


Datum: 23.05.2013