Publikace a texty Střediska NRP

Základní informace o náhradní rodinné péči

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Tento text je určen zájemcům o tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči a péči poručníka. Jeho cílem je pomoci zájemcům se lépe orientovat v celé problematice. V publikaci jsou již zaznamenané změny dle nového občanského zákoníka platného od 1.1.2014.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Základní informace o náhradní rodinné péči

Základní informace o osvojení (adopci)

Publikace je určena těm, kteří chtějí přijmout dítě do „zprostředkovaného" osvojení (adopce). Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na právní aspekty osvojení, na psychologická hlediska a na celý proces odborného posouzení.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Základní informace o náhradní rodinné péči

Základní informace o náhradní rodinné péči

Publikace je zdrojem základních informací o náhradní rodinné péči a je určena širokému okruhu zájemců. Podává základní informace o náhradní rodinné péči, vysvětluje legislativní vymezení základních pojmů platných do konce roku 2012.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Základní informace o náhradní rodinné péči

Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči

Příručka je určena tolerantním žadatelům o náhradní rodinnou péči, kteří zvažují přijetí zdravotně znevýhodněného dítěte. Užitečná bude i náhradním rodičům, kteří zjistili, že jejich dítě začíná mít zdravotní problémy, na které nebyli připraveni.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Základní informace o náhradní rodinné péči

Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči

Tato příručka je určena především zájemcům o náhradní rodinnou péči, kteří se připravují na svou novou roli rodičů a uvažují o přijetí dítěte jiného etnika. Příručku využijí i rodiče, kteří vychovávají v náhradní rodinné péči romské dítě a zamýšlejí se nad tím, jak pomoci dítěti v budování jeho identity.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Základní informace o náhradní rodinné péči

Dítě v náhradní rodinné péči potřebuje i vaši pomoc (Informace a pracovní listy pro pedagogy)

Text je určen zejména pro pedagogy, kteří se při své činnosti setkávají s dítětem, jež vyrůstá v náhradní rodině. Dítě vychovávané v náhradní rodině potřebuje i pomoc pedagogů. Text odpovídá na otázku, jak by tato pomoc měla vypadat.
stáhnout publikaci ve formátu PDF + pracovní listy


Základní informace o náhradní rodinné péči

Metodika práce s dobrovolníky

Publikace je určena zájemcům o dobrovolnickou činnost v oblasti náhradní rodinné péče. Popisuje systém práce a péče o dobrovolníky ve Středisku náhradní rodinné péče.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Základní informace o náhradní rodinné péči

Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu

Publikace je určena všem, které zajímá téma pěstounské péče na přechodnou dobu. V publikaci nejde ani tak o vyčerpávající informace jako spíš o nastínění problematiky.
stáhnout publikaci ve formátu PDF

 


Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče v České republice

Materiál je určen všem, jimž není osud dětí lhostejný a kteří mohou, každý ze své pozice, přispět ke změnám a k vytvoření funkčního modelu pěstounské péče na přechodnou dobu.
stáhnout publikaci ve formátu PDF

 


Monitoring příprav na náhradní rodinnou péčiMonitoring příprav na náhradní rodinnou péči

Publikace je určena těm, které zajímá problematika přípravných kurzů a jež si kladou otázku: „Je možné se na náhradní rodinnou péči připravit? Který způsob je nejvhodnější?"
stáhnout publikaci ve formátu PDF

 


Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatraDítě v náhradní rodinné péči očima pediatra (Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny)

Publikace je určena především žadatelům o NRP a slouží jako průvodce v problematice zdravotního stavu dítěte. Autorka vysvětluje, co se skrývá za jednotlivými pojmy ve zdravotní dokumentaci dítěte.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


O negenetickém rodičovství trochu jinakO negenetickém rodičovství trochu jinak (Informace pro zdravotníky)

Text brožury je určen pro ty, kteří se v rámci své (zejména zdravotnické) profese podílejí na řešení situace jednak těch, co se rodiči stali, ale o dítě se starat nemohou, neumějí nebo nechtějí, jednak i těch, co by rodiči moc chtěli být, ale z nejrůznějších důvodů jimi být nemohou.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči

Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči (Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI)

Text je určen všem, kteří se zajímají o podpůrné aktivity pro NRP. Pěstounské i osvojitelské rodiny potřebují v různých životních situacích odbornou pomoc. Tato metodika popisuje, jak taková pomoc v podobě trvalé podpory rodin může vypadat.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Přípravy pro budoucí náhradní rodičePřípravy pro budoucí náhradní rodiče (metodika)

Metodika příprav je inspirující materiál pro organizace, které připravují žadatele pro náhradní rodinnou péči. S užitkem si tuto publikaci mohou přečíst i žadatelé o NRP, aby měli představu, jak takové kurzy probíhají a získali tak maximální užitek s absolvování těchto přípravných kurzů.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


PPsychický vývoj dítěte v NRPsychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

V této ojedinělé publikaci je popsán vývoj dítěte v rámci jednotlivých vývojových období, s přihlédnutím k tomu, že se jedná o dítě v NRP.Odborný text doplňuje mnoho příkladů ze života dětí a náhradních rodičů.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v PolskuNáhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku

Monografie rozebírá a shrnuje hlavní části výzkumu náhradní péče o děti v uvedených zemích. Obsahuje právní a sekundární analýzu systému NRP a omnibusové šetření.

stáhnout publikaci ve formátu PDF
Náhradní péče a děti v Dánsku – doplnění dat od roku 2007 (Mgr. Jan Paleček, 2014)


Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptaceZvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace

Publikaci vydalo občanské sdružení Návrat ze Slovenské republiky a popisuje možnosti, jak dobře nastavit společné vztahy v nově vznikající rodině. Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout tuto skvělou brožuru i v českém jazyce.
stáhnout publikaci ve formátu PDF


Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxíVýzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí

Monografie analyzuje současnou situaci náhradní rodinné péče z právního, sociologického a psychologického hlediska, z pohledu české populace a ze zkušeností a názorů jednotlivých aktérů náhradní péče. Publikace je k dispozici pouze na CD.
stáhnout publikaci ve formátu PDF

 

Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice

Transformácia náhradnej starostlivosti o děti na Slovensku po roku 1989

Co se mohou pěstouni dozvědět ze zdravotní dokumentace

Desatero pro náhradní rodiče

Desatero pro rodiče dětí se syndromem ADHD

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Průvodce náhradní rodinnou péčí

Průvodce náhradní rodinnou péčí (english)

Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením

 

Náměty pro nové rodiny k vyprávění

Terezka

Anička z velkého domu