Složení rady

PhDr. Věduna Bubleová - předsedkyně

JUDr. Vladimíra Tenzerová - členka rady

Mgr. Jaroslava Máliková - členka rady

Ing. Radek Hlavsa - člen rady