Statistiky náhradní výchovy v ČR

Počty dětí v ústavních zařízeních (resort MPSV, MŠMT, MZ):

Celkový počet dětí, které jsou v ústavních zařízeních umístěny na základě rozhodnutí soudu (ústavní výchova, ochranná výchova) je 7468 dětí (k 31. 12. 2011 - zdroj MPSV) – zbývající počet dětí je v ústavních zařízeních umístěn na základě žádosti zákonných zástupců (většinou se jedná o děti se zdravotním postižením v zařízeních sociálních služeb).

  • zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do 3 let) – ke konci roku 2011 umístěno 1428 dětí (zdroj ÚZIS)
  • školská zařízení (dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy) – k 31.10.2011 umístěno 7150 dětí (zdroj Ústav pro informace ve vzdělávání)
  • v domovech pro osoby se zdravotním postižením – k 31.12.2011 umístěno 834 dětí (zdroj MPSV)


Zdravotnická zařízení 

Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let - rok 2011:

(v tabulce i srovnání s rokem 2010),

zdroj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

 

Zařízení

 

Počet

zařízení

Kapacita

lůžek

Počet umístěných dětí

ke konci roku 2011

Počet přijatých dětí

v průběhu roku 2011

 Kojenecké ústavy

a dětské domovy

pro děti do 3 let

34

(v roce 2010 34)

1783

 (v roce 2010 1963)

1 428

 (v roce 2010 1 513)

2 131

 (v roce 2010 2 077)

 

Délka pobytu dětí v KÚ nebo DD do tří let věku u dětí propuštěných v roce 2011 do adopce:

1. se souhlasem rodičů (celkem 285 dětí)

82 dětí (28,8%)

0 – 2 měsíce

133 dětí (46,7%)

3 - 5 měsíců

43 dětí (15,1%)

6 – 11 měsíců

27 dětí (9,5%)

1 rok a více

 

2. pro soudem uznaný nezájem rodičů (celkem 144 dětí)

4 dítě (2,8%)

0 – 2 měsíce

18 dětí (12,5%)

3 – 5 měsíců

52 dětí (36,1%)

6 – 11 měsíců

70 dětí (48,6%)

1 rok a déle

 

3. na základě zbavení rodičovských práv (celkem 13 dětí)

0 dětí (0%)

0 – 2 měsíce

0 dětí (0%)

3 – 5 měsíců

3 děti (23,1%)

6 – 11 měsíců

10 dětí (76,9%)

1 rok a déle

 

Délka pobytu dětí v KÚ nebo DD do tří let věku u dětí propuštěných v roce 2011 do jiných forem náhradní rodinné péče (celkem 197 dětí):

9 dětí (4,6%)

0 – 2 měsíce

15 dětí (7,6%)

3 – 5 měsíců

51 dětí (25,9%)

6 – 11 měsíců

122 dětí (61,9%)

1 rok a déle

 

Více než jedna třetina dětí propuštěných v roce 2011 do některé z forem náhradní rodinné péče (35,8%) strávila v kojeneckém ústavu nebo dětském domově pro děti do tří let věku rok a více!

 

Struktura dětí propuštěných v roce 2011 z kojeneckých ústavů a DD pro děti do 3 let, dle délky pobytu v zařízení.pdf, zdroj ÚZIS

Vývoj struktury dětí propuštěných v roce 2011 z kojeneckých ústavů a DD pro děti do 3 let, dle umístění.pdf, zdroj ÚZIS


Školská zařízení

Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, stav k 31.10.2011, zdroj Český statistický úřad

Podrobnější statistické údaje o zařízeních pro výkon ústavní-ochranné výchovy 2011/2012 zde.

 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dětí umístěných ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu bylo k 31.12.2011 580. Dětí umístěných ve ZDVOP na základě žádosti zákonného zástupce, žádosti dítěte, žádosti OSPOD se souhlasem rodiče bylo k 31.12.2011 415.

 

Náhradní rodinná péče (zdroj MPSV)

  • Počet dětí žijících v pěstounské a poručenské péči (včetně dětí v pěstounské či poručenské péči u prarodičů nebo jiných příbuzných či blízkých osob)

10 203 dětí k 31.12.2011 (z toho 7 460 dětí v pěstounské péči, 3 děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, 2 740 dětí v osobní péči poručníka)

  • Počet dětí svěřených do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (§ 45 zákona o rodině)

4 773 dětí k 31.12.2011

  • Počet osob, které mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče (pozn. Střediska NRP – za pěstouna/pěstounku se podle výkazu považuje také osoba, která má dítě v osobní péči poručníka)

9 302 osob k 31.12.2011 (z toho 4 722 prarodiče, 1 511 jiný příbuzný, 3 083 cizí)

  • Počet dětí svěřených do jedné pěstounské rodiny (pozn. Střediska NRP - také do osobní péče poručníka)

1 dítě - 5487 rodin, 2 děti - 1195 rodin, 3 děti - 333 rodin, 4 děti - 123 rodin, 5 dětí - 40 rodin,

6 dětí – 12 rodin, 7 a více dětí - 13 rodin