Centrum pro dítě a rodinu VALIKA, z. s.

Centrum pro dítě a rodinu Valika vzniklo za účelem:
- osvětové, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny a náhradní péče
- výkonu sociálních služeb a činností v rámci sociálně-právní ochrany dětí
- poskytování školících, poradenských a podpůrných služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a pro zájemce o náhradní péči
- spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a společnostmi podílejícími se na péči o ohrožené děti a náhradní péči.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: 
Mgr. Petr Zmuda
Telefon 1: 
727811558