Centrum pro náhradní rodinnou péči

Jsme nezisková organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče v rámci Ústeckého kraje a pověřených měst od roku 2006.

Naším posláním je pomáhat dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilovat jejich šance uspět v životě.

Při naplňování našeho poslání se zaměřujeme na tyto cílové skupiny:

Osoby pečující – do této skupiny jsou zahrnuti osvojitelé, pěstouni, poručníci, pečující osoby, které mají dítě svěřeřeno do péče jiné osoby
Všechny děti vyrůstající v náhradní rodinné péči a biologické děti pečujících osob
Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči, ti kteří se chtějí stát pěstouny, poručníky, osvojiteli
Biologické rodiny, tzn. původní rodiny dětí v náhradní rodinné péči
Všechny děti, které se na organizaci obrátí s žádostí o pomoc.

Účel kontaktu: 
ředitelka
Jméno a příjmení kontaktní osoby: 
Martiga Šantavá
Telefon 1: 
731 557 681