„Dětský úsvit“, z.s

Nabídka služeb pro pěstounské rodiny:

pravidelné pořádání vzdělávacích akcí a relaxačně – vzdělávacích seminářů
organizování dětských skupin a zážitkových programů zaměřených na psychosociální rozvoj dětí
podpora svépomocných skupin pěstounů
pravidelný kontakt pečujících osob s odborníky, individuální konzultace, terapie
asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
doprovázení pěstounů při hájení práv a oprávněných zájmů
pořádání osvětových akcí zaměřených na propagaci NRP a zcitlivování veřejnosti vůči této problematice
Zajištění respirií péče pro pečující osoby
Vytvoření multioborového týmu

Telefon 1: 
608 656 540