Dobrá rodina

Do pěstounských rodin zajíždíme v rámci celého Olomouckého regionu. Pro více informací o pěstounské péči, o doprovázení (uzavírání dohod o výkonu pěstounské péči), přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči a vzdělávání kontaktujte svou regionální koordinátorku. Podporujeme také osvojitele a osoby, které se o děti starají v rámci institutu svěření dítěte do péče jiné osoby.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: 
Mgr. Vendula Kaprálová, koordinátorka
Mobilní telefon (ve formátu 602123456): 
+420 724 123 484