Dobrá rodina

Do pěstounských rodin zajíždíme pravidelně v rámci celého regionu, ačkoliv oficiální sídlo máme v Praze, naši doprovázející žijí v regionu a nebudou to k vám mít daleko. Pro více informací o pěstounské péči, o doprovázení (uzavírání dohod o výkonu pěstounské péči), přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči a vzdělávání prosím kontaktujte regionální koordinátorku. Podporujeme také osvojitele a osoby, které se o děti starají v rámci institutu svěření dítěte do péče jiné osoby.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: 
Mgr. Petr Míchal, DiS.
Telefon 1: 
+420 702 186 008