Domeček - Středisko DM - Cčsh

1. 7. 2014 jsme zahájili službu podpory pěstounských rodin. Pěstouni a poručníci si zaslouží velké ocenění za vše, co pro svěřené děti dělají. Jejich lásku, péči, zájem a podporu, kterou do dětí vkládají, nelze nikdy plně docenit.

Domeček nabízí pečujícím osobám podporu, poradenství, vzdělávání a vstřícnost při spolupráci.

Svoji činnost vykonáváme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí udělené Krajským úřadem Jihočeského kraje a na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Úzce spolupracujeme i s pracovníky SPOD v Trhových Svinech.

Telefon 1: 
386 322 545