Farní Charita Dvůr Králové n. Labem (Centrum Klubko)

Centrum pro rodinu Klubko bylo založeno v roce 2013. Je pověřeno k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Konkrétně:
- k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
- k poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče a k sledování výkonu pěstounské péče
- k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
- k vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení

Doprovázející pracovníci poskytují služby v Královehradeckém kraji. Ponejvíce na Královedvorsku, Trutnovsku, Hořicku.

Telefon 1: 
420 603 556 458