ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám

Hlavní činností ISIS je podpora a doprovázení náhradních rodin (pěstounských a osvojitelských), včetně řešení obtížných životních situací. S pěstounskými rodinami jsou uzavírány Dohody o výkonu pěstounské péče.

ISIS poskytuje:

sociální poradenství a terapeutické služby náhradním rodinám s dětmi,
odborné poradenství v oblasti náhradní rodinné péče nejen rodinám, ale i široké veřejnosti (mateřské školky, základní školy, pediatři, jednotlivci),
vzdělávání pěstounů na pracovišti ISIS se zajištěným hlídáním dětí,
víkendové poradensko-vzdělávací pobyty, kdy je pro děti připraven speciální program po dobu vzdělávání pěstounů,
zajištění kontaktu s biologickou rodinou,
volnočasové aktivity pro celou náhradní rodinu: tvořivé dílny, výlety, předvánoční setkání,
aktivity pro děti: kamarád pro volný čas, příměstské tábory a doučování.

Telefon 1: 
601 390 325