Klub náhradních rodin Rebeka Podbořansko

Posláním klubu náhradních rodin je pracovat v oblasti kulturní, vzdělávací a sociální a podporovat tak pěstouny, poručníky a osvojitele. Činnost klubu je zaměřena na vzdělávání a osvětu, na smysluplné využití volného času dětí i dospělých, na pořádání společných akcí.

Telefon 1: 
777 070 269
Telefon 2: 
608 627 195
Mobilní telefon (ve formátu 602123456): 
608 912 191