NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE je poskytovat informace, podporu a pomoc náhradním rodičům, jejich přijatým i vlastním dětem a zájemcům o náhradní rodinnou péči v oblasti sociální, psychologické, výchovné a vzdělávací, právní a volnočasové.

Telefon 1: 
910 259 997
Telefon 2: 
778 151 329
Mobilní telefon (ve formátu 602123456): 
778 140 249
E-mail: