NATAMA - Institut rodinné péče

Odborná organizace zaměřená na klinickou práci v oblasti péče o děti s komplexním vývojovým traumatem a poruchami attachmentu. Zejména se zaměřuje na děti, které zažily ústavní péči a žijí v adoptivních nebo pěstounských rodinách.
Natama pracuje s žadateli o NRP tak, aby byli důkladně a odborně připraveni. Snižuje riziko rozpadu rodiny. Poskytuje specializovanou kvalifikovanou poradenskou a terapeutickou péči dětem a rodinám, popřípadě rodičům. Natama prosazuje odbornost a odpovědnost v oblasti realizace pěstounské péče (profesionalizaci) a osvojení. Využívá zahraniční zdroje.

Region: 
Účel kontaktu: 
Kontakt, poradna, terapie, práce s žadateli
Jméno a příjmení kontaktní osoby: 
PhDr. Petra Winnette Ph.D., Ředitelka, odborný garant, poradce, terapeut, lektor
Telefon 1: 
222 733 307