Paventia z.s.

Zajištění sociálně právního poradenství prostřednictvím internetových stránek- online poradna. Poskytovaná odborná poradenská pomoc je zaměřená na sociálně právní problematiku. Především sociální dávky, komunikace s úřady, vztahy v rodině, osobní potíže členů rodiny, apod.. Dále je možné využít online právní poradnu zabezpečenou advokátní kancelář Řezníček & Co prostřednictvím webových stránek https://www.paventia.cz/.

Další poradenská činnosti je realizována, v návaznost na OSPOD, formou svépomocné skupiny náhradních rodičů. Setkání budou rozděleny na formální část s přednáškami a besedami, dle potřeby náhradních rodičů. Zajištění dalšího vzdělávání pěstounů je koncipováno dle požadavků samotných pěstounů. Téma přednášek si pěstouni mohou zvolit sami prostřednictvím ankety na našich webových stránkách. S ohledem na zvolené téma budou zajištěni odborníci s daného oboru. Neformální část je určena k navázání vztahů mezi jednotlivými náhradními rodiči a předání zkušeností. V rámci vzdělávání pěstounů bude k dispozici odborná knihovna určená především pro samostudium. Nedílnou součástí služeb pro pěstouny bude zajištění asistovaného kontaktu.

Mobilní telefon (ve formátu 602123456): 
+420 777 104 136