Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci je pověřená osoba pro výkon zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.
Zadavatelem příprav k přijetí dítěte do rodiny je Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení sociální práce, se kterým má pověřená osoba součinnost.

Telefon 1: 
606167312