Poradna pro rodinu Olomouc

Od roku 2013 je Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace pověřeno zajišťováním příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje Krajský úřad.

Naši pracovníci byli v roce 2014 zařazeni do vzdělávacího programu PRIDE, který slouží jako vzorový projekt pro přípravu a podporu pěstounských a adoptivních rodin. Jeho cílem je zvýšit kvalitu služeb z oblasti pěstounské péče a adopce pomocí standardizovaného, jednotného a přehledného rámce vztahujícího se na nábor, výběr a přípravu pěstounů a osvojitelů.

Další pobočky poradny v Olomouckém kraji jsou:
- Poradna pro rodinu Prostějov
- Poradna pro rodinu Přerov
- Poradna pro rodinu Šumperk
- Poradna pro rodinu Jeseník.

Telefon 1: 
585 413 540