Portus Prachatice, o.p.s.

V současné době máme dvě sociální služby, NZDM a Krizové centrum. Zároveň poskytujeme dvě preventivní služby - Primární prevenci a Rodinné centrum. Krizové centrum poskytuje včasnou odbornou psychosociální pomoc osobám v krizové životní situaci, kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující. NZDM nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času, sdílení starostí a radostí pro děti ve věku 6-20 let.