Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

Posláním Centra pomoci Střecha je:
- nabízet pomoc dětem a jejich rodinám potýkajícím se s vážnými i přechodnými výchovnými problémy, které rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat;
- poskytovat individuální pomoc dospělým, kteří se potřebují zorientovat v osobních tématech a v širším sociálním prostředí;
- zajišťovat doprovázení pěstounů dětí v pěstounské péči;
- přispívat k profesionálnímu růstu výchovných a sociálních pracovníků a dobrovolníků;
a to vše prostřednictvím kvalifikovaných výchovných, sociálně-terapeutických a duchovních přístupů, založených na vztahovosti a komplexnosti.

Telefon 1: 
377 266 953