Školička SÁMOVKA - Vhled z.s.

Školička je alternativou mateřské školy pro děti ve věku 3–7 let žijící v náhradní rodině. Formou a obsahem vychází vstříc specifickým potřebám dětí, které jejich zážitky v raném věku mohou limitovat při vstupu do běžného kolektivního zařízení.
Co program nabízí:
individuální péči v rámci malého kolektivu: skupina je tvořena maximálně deseti dětmi,
kterým se věnují tři lektoři
skupinové aktivity výtvarné, hudební, pohybové + předškolní přípravu
individuální terapii prostřednictvím hry
individuální plán rozvoje pro každé dítě
otevřenost a spolupráci s náhradními rodiči

Mobilní telefon (ve formátu 602123456): 
702 161 441