Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Cílem Střediska je, aby rodinná péče o ohrožené děti převládla nad péčí ústavní a aby se rozvíjel systém a služby náhradní rodinné péče.

Region: 
Telefon 1: 
233 356 701
Telefon 2: 
233 355 309