Ceník služeb pro pěstounské rodiny

Psychologické vyšetření a diagnostika dítěte
2800 Kč

Psychologická vyšetření, diagnostika dětí vyrůstajících v náhradních rodinách a psychologické poradenství je zajišťováno zkušenou psycholožkou Mgr. Magdaléna Steinerová. Uvedená cena je za vyšetření jednoho dítěte, včetně sepsání zprávy pro náhradní rodiče dítěte.

Individuální práce s rodinou s využitím prvků arteterapie a narativní terapie
4 500 Kč

Jedná se o cyklus pěti na sebe navazujících setkání zaměřených na zlepšení komunikace v rodině, podporu snadnějšího a bezpečnějšího vyjadřování pocitů a přání, pochopení vlastních potřeb a očekávání, dětem pak příležitost porozumět jejich životnímu příběhu. Cílem může být také společného hledání řešení konkrétního problému či obtížné situace. Setkání probíhají v prostorách Střediska náhradní rodinné péče a je možné využít víkendových termínů. Délka jednoho setkání jsou obvykle 3 hodiny.
Zajišťuje Alena Vávrová, externí spolupracovnice SNRP s více než třicetiletou praxí v oblasti práce s ohroženými dětmi a výcviky v arteterapii a narativní terapii.

Cyklus vzdělávání
150 Kč/ osoba/ 1 hod.

Klienti si mohou vybrat z rozličných typů vzdělávacích akcí, kterými jsou:
klubová setkání s odborným programem (v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách ve všední dny)
- celodenní sobotní semináře
- semináře v rámci programu Naše romské dítě
- pobyty rodin s dětmi v náhradní rodinné péči spojené s odborným programem
- individuální vzdělávání (zaměřeno na techniky podporující vznik citových vazeb, identitu přijatých dětí apod.)
Vzdělávání je zajišťováno týmem pracovníků SNRP a externími spolupracovníky, jimiž jsou odborníci z řad psychologů, speciálních pedagogů, lékařů apod.

Videotrénink interakcí (VTI)
250 Kč/ rodina / 1 hod.

Metoda VTI je zaměřená na podporu úspěšné komunikace mezi dospělým a dítětem. Jedná se o krátkodobou terapii, která efektivně pomáhá objevovat to, co se v přístupu rodičů k dětem daří a pomocí posilování toho, co se daří, měnit pohled na tzv. problémové situace. Těmi mohou být nepřijatelné nebo nezvladatelné chování dítěte, potíže s posloucháním, obtíže s navazováním vztahu s přijatým dítětem, nejistota rodičů v přístupu k dítěti, potíže v jídle, učení, plnění domácích povinností.
Videotrenér zachycuje situace v běžném prostředí rodiny, nahrané sekvence analyzuje a klientovi nabízí prostor nad vybranými momenty diskutovat. Běžný počet cyklů (natáčení/analýza/rozhovor nad nahrávkou) je 5-10 vždy podle cílů a zakázky klienta. Metodu VTI lze úspěšně využít také ve školním prostředí.
Zajišťují Mgr. Lada Chaloupková, speciální pedagožka s výcvikem VTI.
1200 Kč / 1 cyklus (natáčení-analýza-rozhovor nad nahrávkou)
Individuální poradenství zaměřené na specifika náhradní rodinné péče
Sociálně-právní a výchovné poradenství se zaměřuje na individuální potřeby náhradních rodin. Poradenství je zajišťováno odborným týmem Střediska NRP.

Osobní intervence ve školských a jiných zařízeních
500 Kč /1 hod.

Může zahrnovat např. doprovod pěstounské rodiny při jednání výchovné komise, jednání se členy pedagogického sboru, výchovným poradcem či vedením školského zařízení, atd. Intervence je zajišťována odborným týmem pracovníků SNRP.

Právní služby
500 Kč/ 1 hod

Právní poradenství, sepsání návrhu k soudu, odvolání, atd.
Právní služby zajišťuje externí spolupracovník Střediska NRP Mgr. Filip Vyskočil a Mgr. Eva Hrubá.