Další poradny

Na Vaše dotazy odpovídají pracovníci Střediska náhradní rodinné péče také v on-line poradnách na webových stránkách Adopce.com a na webových stránkách Rodina.cz. Pro mladistvé nabízíme poradnu www.pontonklub.cz/poradna.
Můžete nás také kontaktovat na infolince Střediska NRP 233 356 701 nebo na e-mailové adrese: info@nahradnirodina.cz .