DUNOVSKÝ, J. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie. Praha: Grada, 1999

Publikace k problematice výchovy dítěte a prevence nežádoucích jevů v průběhu výchovy.

Druh publikace: