Kubíčková Hana: Dítě - rodina - instituce aneb jak neztratit budoucnost. Ostravská univerzita, 2011

Publikace charakterizuje existující formy náhradní institucionální a rodinné péče v České republice. Především však poukazuje na podpůrné a rizikové faktory ve vztahu k budoucností dětí, které jsou v těchto institucích a náhradních rodinách umístěné.

Druh publikace: