JAK PŘISPĚT K RODINNÉ POHODĚ, 2. část - Podvečerní vzdělávací klub

Termín: 
21. 6. 2022
Místo: 
Středisko NRP, Jelení 91, Praha 1
Pro koho: 
Osvojitelské rodiny, pěstounské rodiny, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči
Lektor: 
Alena Vávrová

Setkání je určeno rodičům a prarodičům, kteří se podílí na výchově přijatých dětí.

Společně se budeme zamýšlet nad tím, v čem mohou být potřeby dětí v náhradní rodinné péči obdobné tomu, jaké jsme měli i my v jejich věku a včem naopak jiné s ohledem na jejich minulost.
Zaměříme se na specifika výchovy přijatých dětí a zároveň budeme hledat způsoby, kterými můžeme přispět k rodinné pohodě a k tomu, aby dětem bylo doma dobře.

Účast na setkání prosím potvrďte do 17. června na info@nahradnirodina.cz.