KLECKA, Malgorzata; JANAS-KOZIK, Malgorzata: Dieťa s FASD: Diferenciálna diagnostika a základy terapie. Bratislava: Návrat, o. z., 2012

Průvodce podrobnou diagnózou dítěte s postihnutím mozku a nervového systému, které se projevuje jinak než jsme byli doposud zvyklí. Najdeme zde nejen základní klasifikaci FASD, porovnání společných a odlišných projevů dětí s ADHD a FASD, ale i přehled terapeutických a rehabilitačních možností, které pro tyto děti fungují ve světě a rady pro náhradní rodiče a odborníky, kteří s dětmi s FASD pracují.

Druh publikace: