KOLUCHOVÁ, Jarmila: Diagnostika a reparabilita psychické deprivace. Praha, SPN, 1987

Publikace, která se zabývá diagnostikou a reparabilitou psychické deprivace u dětí.

Druh publikace: