Kučera Miloš, Šmajdová: Profesionální rodičovství. Karolinum, 2015

Monografie se věnuje "profesionálnímu rodičovství", reformě ústavní péče na Slovensku, jež probíhá v analogické podobě i v Česku.
Její těžiště spočívá v kazuistikách devíti malých dětí ze tří "profesionálních rodin". Je přitom sledován stadiální vývoj dítěte (podle koncepce D. Winnicotta), jeho závislost na interakci s "matkou", posun ve vztahu k ní a její řešení dilematu mezi "profesionálkou" a "matkou navždy".

Druh publikace: