MATĚJČEK, Zdeněk: Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008

Poutavá, často velmi osobní a hluboká zamyšlení známého dětského psychologa probírají potřeby dětí a úkoly rodičů,vychovatelů a psychologů.

Druh publikace: