MATĚJČEK, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí?. Praha: Portál, 2007

Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a úzkost dětí. Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech.

Druh publikace: