MATĚJČEK, Zdeněk: Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007

O výchovných odměnách a trestech - Umění odpouštět - Výchovné prostředky a situace pro jejich využití.

Druh publikace: