Seznam metodik a odborných textů

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Informovanost v oblasti NRP - vyhodnocení dotazníkového průzkumu 2009 Asociace náhradních rodin
Integrované pobyty pro děti z pěstounských rodin 2018 Děti patří domů, z.s.
Investice do dětí - výzkumná zpráva 2018 Lumos
Já pěstoun, příručka pro zájemce o pěstounství Nadace J&T
Jak dál s pěstounskou péčí na přechodnou dobu? 2011 SNRP
Jak pomohu svému dítěti? Příručka pro rodiče, kteří mají problémy s duševním onemocněním 2002 MZČR
Jak se postaráme o děti ? Příručka pro rodiče se závislostí 2016 MZČR
Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči 2019 MPSV
Jaká je škola u mě doma 2015 META
Jaké děti jsou v náhradní rodinné péči? – leták 2019 MPSV
Jsem náhradní táta, jsem náhradní máma 2006 Natama
Jsem speciální brácha…jsem speciální ségra 2013 Amalthea, z.s.
Kdo se může stát náhradním rodičem? Kritéria odborného posuzování pro zájemce o náhradní rodinnou péči. 2019 MPSV ČR, Mgr. Johana Mertová, Mgr. et Mgr Bohuslava Janků, edd.
Klíčovou dírkou aneb jak se orientovat v procesu provázení pěstounských rodin 2019 Děti patří domů
Kniha bezpečného kontaktu 2016 Šafrán dětem, o.p.s.
Kniha pro rodiče - Péče o dítě do 6 let 2015 Lumos
Kniha života Návratu 2014 Návrat, o.z.
Kojenecké ústavy na počátku roku 2019 2019 Lumos
Kolaborativní praxe při práci s ohroženými dětmi a mládeží: projekt Participace Trialog, Narativ
Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou 2018 Amalthea z.s. ve spolupráci s Latus pro rodinu o.p.s.
Kontakt dítěte s biologickým rodičem v náhradní rodinné péči 2016 Nadační fond J&T
Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou 2014 Velký vůz Sever
Kontakty dětí v PP s biologickou rodinou - úskalí a rizika 2019 Sdružení pěstounských rodin, Mag. Alena Vítková a kol.
Krátkodobá pěstounská péče - historie, praxe, perspektivy 2019 Sdružení pěstounských rodin, PhDr. Miloslav Macela
Krizová intervence pro sociální pracovníky 2013 Velký vůz sever
Kuchařka od Natamy 2011 Natama
Kuchařka. Recepty na miminka Carmen Martínez Jover
KVALITATIVNÍ SONDA POSTOJŮ ODBORNÍKŮ K PĚSTOUNSKÉ PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU - diplomová práce 2013 Bc. Júlia PRECLÍKOVÁ
Manuál akcí pro děti 2017 Děti patří domů, z.s.
Manuál ISS 2011 MPSV

Stránky