Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Kniha pro rodiče - Péče o dítě do 6 let 2015 Lumos
Kniha života Návratu 2014 Návrat, o.z.
Kolaborativní praxe při práci s ohroženými dětmi a mládeží: projekt Participace Trialog, Narativ
Kontakt dítěte s biologickým rodičem v náhradní rodinné péči 2016 Nadační fond J&T
Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou 2014 Velký vůz Sever
Krizová intervence pro sociální pracovníky 2013 Velký vůz sever
Kuchařka od Natamy 2011 Natama
Kuchařka. Recepty na miminka Carmen Martínez Jover
KVALITATIVNÍ SONDA POSTOJŮ ODBORNÍKŮ K PĚSTOUNSKÉ PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU - diplomová práce 2013 Bc. Júlia PRECLÍKOVÁ
Manuál akcí pro děti 2017 Děti patří domů, z.s.
Manuál ISS 2011 MPSV
Manuál k měření ukazatelů týkající se dětí ve formální péči 2009 MPSV, originál UNICEF
Manuál k případovým konferencím 2011 MPSV
Manuál klíčového pracovníka 2013 Děti patří domů, z.s.
Manuál pre program pripútania k rodine 2004 Návrat, o.z.
Manuál pro odborný proces ASISTOVANÝ KONTAKT 2016 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 2008 Centrum sociálních služeb Praha
Manuál provázení pěstounskou péčí 2017 Děti patří domů, z.s.
Manuál služby Asistovaný kontakt 2011 Sdružení pěstounských rodin
Manuál Společná šance 2018 Nadace J&T
Metodická pomůcka Práce s příběhem 2009 Amalthea
Metodická pomůcka Rodokmen 2011 Amalthea
Metodická pomůcka Systemický přístup v práci s dětmi a dospívajícími 2011 Amalthea
Metodické doporučení č.3/2016 k PPPD v rámci MS kraje 2016 Mgr. Hrbčáková, Mgr. Otýpková, Mgr. Sokolová
Metodické doporučení MPSV č.1/2016 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu 2016 MPSV
Metodické doporučení č.3/2016 k PPd v rámci Moravskoslezského kraje 2016 Moravskoslezský kraj
Metodika k náhradní rodinné péči 2015 Jihočeský kraj
Metodika - Kontakt dítěte s biologickou rodinou / osobami dítěti blízkými 2016 Centrum psychologické pomoci
Metodika - Odpolední klub Amalthea
Metodika - Setkávání rodin 2013 Amalthea

Stránky