Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Metodika Case management aneb spolupráce ve službách NRP 2010 Amalthea, z.s.
Metodika doprovázení 2013 Amalhea, z.s.
Metodika doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče 2016 Amalthea
Metodika k doprovázení náhradních rodin 2016 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Metodika k používání komunikačních beden communi-crates - diplomová práce 2014 Lenka Fořtová
Metodika k projektu Cestou k sobě 2010 Informační středisko Mikuláš,o.p.s.
Metodika náboru zájemců o NRP 2011 Amalthea
Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce 2013 SOS dětské vesničky
Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči 2011 SNRP
Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných, v pěstounské péči či adopci 2013 Amalthea, z.s.
Metodika práce s dobrovolníky 2011 SNRP
Metodika práce s rodinou s ohroženým dítětem 2010 Dům tří přání, z.s.
Metodika případových konferencí 2010 Šance pro Tebe
Metodika přípravy k pěstounství 2011 Amalthea
Metodika přípravy žadatelů o NRP ve Středočeském kraji Kolpingova rodina Smečno
Metodika pro asistovaný kontakt s biologickou rodinou 2015 Rozum a Cit, z.s.
Metodika pro pedagogy jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 2013 ZŚ Kunratice
Metodika procesu deinsitucionalizace 2013 SOS dětské vesničky
Metodika rodinných konferencí 2015 Amalthea, z.s.
Metodika rodinných konferencí 2015 MPSV
Metodika se souborem testovací 2017 Středisko NRP
Metodika služby Podpora pěstounů 2017 Letní dům, z.ú
Metodika služby Podpora pro rodinu a dítě 2012 Amalthea, z.s.
Metodika Společná šance 2018 Nadace J&T
Metodika terénně-ambulantní podpory ohrožených rodin 2010 Dům tří přání
Metodika vyhledávání zájemců o NRP 2013 Amalthea
Metodika zajištění asistovaného kontaktu dítěte s vlastní rodinou 2016 Amalthea, z.s.
Metodiké doporučení MPSV č. 1/2016 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu 2016 MPSV
Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti 2015 Natama
Moje album 2006 MPSV

Stránky