Seznam metodik a odborných textů

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Manuál k měření ukazatelů týkající se dětí ve formální péči 2009 MPSV, originál UNICEF
Manuál k případovým konferencím 2011 MPSV
Manuál klíčového pracovníka 2013 Děti patří domů, z.s.
Manuál postupů při odborném posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči 2019 MPSV, Mgr. Johana Mertová, Mgr. et Mgr. Bohuslava Janků
Manuál pre program pripútania k rodine 2004 Návrat, o.z.
Manuál pro odborný proces ASISTOVANÝ KONTAKT 2016 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 2008 Centrum sociálních služeb Praha
Manuál provázení pěstounskou péčí 2017 Děti patří domů, z.s.
Manuál služby Asistovaný kontakt 2011 Sdružení pěstounských rodin
Manuál Společná šance 2018 Nadace J&T
Metodická pomůcka Práce s příběhem 2009 Amalthea
Metodická pomůcka Rodokmen 2011 Amalthea
Metodická pomůcka Systemický přístup v práci s dětmi a dospívajícími 2011 Amalthea
Metodické doporučení č.3/2016 k PPPD v rámci MS kraje 2016 Mgr. Hrbčáková, Mgr. Otýpková, Mgr. Sokolová
Metodické doporučení MPSV č.1/2016 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu 2016 MPSV
Metodické doporučení č.3/2016 k PPd v rámci Moravskoslezského kraje 2016 Moravskoslezský kraj
Metodika k náhradní rodinné péči 2015 Jihočeský kraj
Metodika - Kontakt dítěte s biologickou rodinou / osobami dítěti blízkými 2016 Centrum psychologické pomoci
Metodika - Odpolední klub Amalthea
Metodika - Setkávání rodin 2013 Amalthea
Metodika Case management aneb spolupráce ve službách NRP 2010 Amalthea, z.s.
Metodika doprovázení 2013 Amalhea, z.s.
Metodika doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče 2016 Amalthea
Metodika k doprovázení náhradních rodin 2016 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Metodika k používání komunikačních beden communi-crates - diplomová práce 2014 Lenka Fořtová
Metodika k projektu Cestou k sobě 2010 Informační středisko Mikuláš,o.p.s.
Metodika náboru zájemců o NRP 2011 Amalthea
Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce 2013 SOS dětské vesničky
Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči 2011 SNRP
Metodika podpůrných skupin pro děti vyrůstající u příbuzných, v pěstounské péči či adopci 2013 Amalthea, z.s.

Stránky