Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Metodika rodinných konferencí 2015 Amalthea, z.s.
Metodika rodinných konferencí 2015 MPSV
Metodika se souborem testovací 2017 Středisko NRP
Metodika služby Podpora pěstounů 2017 Letní dům, z.ú
Metodika služby Podpora pro rodinu a dítě 2012 Amalthea, z.s.
Metodika Společná šance 2018 Nadace J&T
Metodika terénně-ambulantní podpory ohrožených rodin 2010 Dům tří přání
Metodika vyhledávání zájemců o NRP 2013 Amalthea
Metodika zajištění asistovaného kontaktu dítěte s vlastní rodinou 2016 Amalthea, z.s.
Metodiké doporučení MPSV č. 1/2016 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu 2016 MPSV
Minimum práv dětí v NRP 2014 Kruh rodiny, o.p.s., Nadační fond J&T
Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti 2015 Natama
Moje album 2006 MPSV
Moje ALBUM 2009 město Mělník
Moje rodina poskytuje pěstounskou péči 2013 Amalthea, z.s.
Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči 2010 SNRP
Můj život v ČR 2015 OPU
Můj život v dětském domově 2016 Liga lidských práv
Můj život v dětském domově 2016 Liga lidských práv
My backpack Triada
Na cestě ke specializaci pěstounské péče 2015 Nadační fond J&T
Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti 2010 Rozum a Cit
Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku 2013 SNRP
Náhradní rodinná péče v praxi 2004 SNRP
Nakopni mě aneb s pomocí vzhůru Informační středisko Mikuláš,o.p.s.
Naše rodina, Naše problémy, Naše řešení 2015 Amalthea, z.s.
Naše slova. Naše akce. 2013 Lumos
Návrh standardů pěstounských služeb 2011 Amalthea, z.s.
Nejlepší zájem dítěte v případech dětí-cizinců v české rozhodovací praxi 2016 Sdružení pro integraci a migraci
Nemluvím, stejně mě neposlouchají 2015 MPSV

Stránky