Seznam metodik a odborných textů

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Metodika práce s dobrovolníky 2011 SNRP
Metodika práce s rodinou s ohroženým dítětem 2010 Dům tří přání, z.s.
Metodika případových konferencí 2010 Šance pro Tebe
Metodika přípravy k pěstounství 2011 Amalthea
Metodika přípravy žadatelů o NRP ve Středočeském kraji Kolpingova rodina Smečno
Metodika pro asistovaný kontakt s biologickou rodinou 2015 Rozum a Cit, z.s.
Metodika pro pedagogy jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 2013 ZŚ Kunratice
Metodika procesu deinsitucionalizace 2013 SOS dětské vesničky
Metodika realizace besed na základních a středních školách k tématu náhradní rodinné péče 2019 Právo na dětství, Lukáš Talpa
Metodika rodinných konferencí 2015 Amalthea, z.s.
Metodika rodinných konferencí 2015 MPSV
Metodika se souborem testovací 2017 Středisko NRP
Metodika služby Podpora pěstounů 2017 Letní dům, z.ú
Metodika služby Podpora pro rodinu a dítě 2012 Amalthea, z.s.
Metodika Společná šance 2018 Nadace J&T
Metodika terénně-ambulantní podpory ohrožených rodin 2010 Dům tří přání
Metodika vyhledávání zájemců o NRP 2013 Amalthea
Metodika zajištění asistovaného kontaktu dítěte s vlastní rodinou 2016 Amalthea, z.s.
Metodiké doporučení MPSV č. 1/2016 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu 2016 MPSV
Minimum práv dětí v NRP 2014 Kruh rodiny, o.p.s., Nadační fond J&T
Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti 2015 Natama
Moje album 2006 MPSV
Moje ALBUM 2009 město Mělník
Moje rodina poskytuje pěstounskou péči 2013 Amalthea, z.s.
Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči 2010 SNRP
Můj život v ČR 2015 OPU
Můj život v dětském domově 2016 Liga lidských práv
Můj život v dětském domově 2016 Liga lidských práv
My backpack Triada
Mýty v pěstounství 2020 Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Stránky