Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Metodika zajištění asistovaného kontaktu dítěte s vlastní rodinou 2016 Amalthea, z.s.
Metodiké doporučení MPSV č. 1/2016 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu 2016 MPSV
Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti 2015 Natama
Moje album 2006 MPSV
Moje ALBUM 2009 město Mělník
Moje rodina poskytuje pěstounskou péči 2013 Amalthea, z.s.
Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči 2010 SNRP
Můj život v ČR 2015 OPU
Můj život v dětském domově 2016 Liga lidských práv
Můj život v dětském domově 2016 Liga lidských práv
My backpack Triada
Na cestě ke specializaci pěstounské péče 2015 Nadační fond J&T
Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti 2010 Rozum a Cit
Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku 2013 SNRP
Náhradní rodinná péče v praxi 2004 SNRP
Nakopni mě aneb s pomocí vzhůru Informační středisko Mikuláš,o.p.s.
Naše rodina, Naše problémy, Naše řešení 2015 Amalthea, z.s.
Naše slova. Naše akce. 2013 Lumos
Návrh standardů pěstounských služeb 2011 Amalthea, z.s.
Nejlepší zájem dítěte v případech dětí-cizinců v české rozhodovací praxi 2016 Sdružení pro integraci a migraci
Nemluvím, stejně mě neposlouchají 2015 MPSV
Nezletilý cizinec bez doprovodu 2009 MPSV
Nikdo Ti nesmí ubližovat 2016 Lumos
O negenetickém rodičovství trochu jinak 2012 SNRP
Od strachu k laske 2015 Návrat, o.z.
Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů 2009 Triada
Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny 2006 STROP,o.p.s.
Omezování pobytové péče 2011 MPSV
Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci 2013 MPSV
Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku 2016 SNRP

Stránky