Seznam metodik a odborných textů

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Na cestě ke specializaci pěstounské péče 2015 Nadační fond J&T
Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti 2010 Rozum a Cit
Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku 2013 SNRP
Náhradní rodinná péče v praxi 2004 SNRP
Nakopni mě aneb s pomocí vzhůru Informační středisko Mikuláš,o.p.s.
Naše rodina, Naše problémy, Naše řešení 2015 Amalthea, z.s.
Naše slova. Naše akce. 2013 Lumos
Návrh standardů pěstounských služeb 2011 Amalthea, z.s.
Nejlepší zájem dítěte v případech dětí-cizinců v české rozhodovací praxi 2016 Sdružení pro integraci a migraci
Nemluvím, stejně mě neposlouchají 2015 MPSV
Nezletilý cizinec bez doprovodu 2009 MPSV
Nikdo Ti nesmí ubližovat 2016 Lumos
O negenetickém rodičovství trochu jinak 2012 SNRP
Od strachu k laske 2015 Návrat, o.z.
Odborná příprava budoucích pěstounů a osvojitelů 2009 Triada
Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny 2006 STROP,o.p.s.
Omezování pobytové péče 2011 MPSV
Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci 2013 MPSV
Osvojování dětí v Anglii a v Dánsku 2016 SNRP
Osvojování dětí v České republice 2017 SNRP
Otázky z oblasti pěstounské péče 2010 SOS dětské vesničky
Panel pro pěstounskou péči 2011 Amalthea, z.s.
Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi 2014 Česko-britská, o.p.s.
Pazlarová, Hana. Pěstounská péče (kniha) 2016 Portál
Pěstouni mají právo na služby 2007 Rozum a Cit, z.s.
Pěstounská péče a vlastní děti pěstounů – leták 2019 MPSV
Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti 2011 MPSV
Pěstounská péče příbuzných Analýza potřeb 2021 SocioFactor s.r.o.
Pěstounská péče pro děti mladšího a středního školního věku (6–12 let) – otázky a odpovědi – leták 2019 MPSV
Pěstounská péče pro děti se zdravotním znevýhodněním – otázky a odpovědi – leták 2019 MPSV

Stránky