Seznam evidovaných metodik

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Stěhuji se 2 2017 Lumos
Stěhuji se: Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového bydliště 2014 Lumos
Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny – Výstupy projektu 2015 MPSV
Testovací metodika bez souboru 2015 Academia
Tranzitní péče o dítě 2016 Šafrán dětem
Tři kroky k samostatnému životu : průvodce sociální prací a komunikací s dospívajícím dítětem v náhradní rodinné péči 2016 Kruh rodiny
Tvoríme siete pomoci pre rodiny : príklady dobrej praxe z terénu 2010 Návrat, o.z.
U pěstounů už žije o pětinu více dětí než loni 2013 MPSV
U pěstounů už žije o pětinu více dětí než loni 2013 MPSV
Umíme se domluvit; Co potřebuje člověk s duševní poruchou při jednání na úřadě 2014 Centrum pro rozvoj péče a duševní zdraví
Úřady - příručka pro děti odcházející z DD Janus, z.s.
Vedení rozhovoru s dítětem 2013 Velký vůz Sever
Video spoty Hledáme rodiče 2012 Nadační fond J&T
Vieš kto si?...si velmi doležitá osoba 2011 Návrat o.z.
Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte 2017 SNRP
Vyhodnocení plánu aktivit kampaně staňte se pěstounem za rok 2016 2016 Karlovarský kraj
Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce - Metodika vyhodnocování Lumos
Vytváření knihy života 2006 Natama
Využití arteterapie v náhradní rodině 2008 Rozum a Cit
Vývoj dětí v náhradních formách péče 2011 MPSV
Vývojová psychologie pro sociální práci 2013 MPSV
Výzkum praxe NRP v ČR a zkušenosti aktérů s touto praxí 2014 SNRP
Význam uspokojování psychických potřeb v PP 2004 prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc., doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Vztahový labyrint v náhradní rodině 2012 Rozum a Cit
Vztahový labyrint v náhradní rodině - Vlastní rodina přijatých dětí 2012 Rozum a Cit
Základní informace o NRP 2011 SNRP
Základní informace o osvojení (adopci) 2011 SNRP
Základní informace o pěstounské péči a o péči poručníka 2011 SNRP
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR 2012 MPSV
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016 - Jana Riedlová Jurková, Eva Burdová, Věra Novotná 2016 Anag

Stránky