Seznam metodik a odborných textů

Vážení přátelé, předkládáme Vám metodiky a texty, které se nám podařilo získat v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče.

Pokud máte i Vy chuť se podělit s ostatními o své metodiky týkající se náhradní rodinné péče nebo jste se ve své praxi setkali s materiály, které by mohly být inspirací pro ostatní, budeme rádi za Vaše podněty. Děkujeme.

Středisko NRP, spolek

Metodika Rok Vydavatel
Príručka pre budúcich náhradných rodičov 2010 Návrat o.z
Pro zájemce o pěstounskou péči 2013 Amalthea
Problematika příbuzenecké pěstounské péče 2017 Velký vůz Sever
Profesionálny rodič, alebo gulatá kocka 2000 Návrat, o.z.
Provázení rodiny jako dlouhodobý proces 2012 Rozum a Cit
Průvodce síťováním služeb pro děti a jejich rodiny 2019 MPSV
Průvodce dítěte pěstounskou péčí 2014 Velký vůz Sever
Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí 2010 Šafrán dětem
Průvodce pojištěním pěstounů a dětí v jejich péči 2008 Amalthea
Průvodce předáváním dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu do osvojení Dobrá rodina
Psychický vývoj dítěte v NRP 2012 SNRP
Reception and living in families 2015 NIDOS (NL)
Robíme knihy života 2011 Návrat, o.z.
Rodičem kdykoliv a jakkoliv? : průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí 2017 Hana Konečná a kol.
Rodina v islámské tradici (článek) 2008 PAIEDEIA (UK Praha)
Rodinná politika na úrovni krajů a obcí 2008 MPSV
Romské dítě v náhradní rodině 2008 Rozum a Cit
Romské dítě žijící mimo vlastní rodinu 2007 SNRP
Sborník dobré praxe, Hlas dítěte v NRP a jak mu naslouchat, Tři kroky k samostatnému životu; 2016 Kruh rodiny
Sborník praxe novely o SPOD 2014 Rozum a Cit
Sborník příspěvků k aktuálnímu tématu NRP 2015 MPSV
Sborník příspěvků z konference – Zkušenosti přechodné pěstounské péče a cesta dítěte do stabilní rodiny 2019 Sdružení pěstounských rodin
Škála naplňování potřeb (PESSO-BOYDEN) 2017 Velký vůz Sever
Školák v náhradnej rodine 2004 Návrat, o.z.
Služby pro rodinu a děti - sborník příspěvků ze semináře 16.8.2011 2011 MPSV
Sociálně-právní analýza přechodné pěstounské péče 2011 SNRP
Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy 2011 MPSV
Specifika vzdělávání pěstounů z řad příbuzných 2017 Rozum a Cit
Společnost přátelská k dětem v obtížích 2014 Česko-britská, o.p.s.
Sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania 2012 Návrat, o.z.

Stránky