Novinky

12.11.2018
Ve čtvrtek, 18.10. jsme se sešli na společném setkání s psychoterapeutem a nepraktikujícím psychiatrem Peterem Pöthem nad tématem „ Když se děti ztratí samy sobě“. Každý z posluchačů mohl bezprostředně reagovat,...
12.11.2018
Ve středu, 31. října, jsme se s rodiči a dětmi potkali na dalším dopoledním klubovém setkání. Rodiče měli prostor sdílet, diskutovat a vyslechnout si přednášku o Knize života. Děti si hrály, zpívaly, tancovaly a...
12.11.2018
V termínu od 3. 10. – 7. 10. 2018 se uskutečnil další podpůrně-vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi předškolního věku v rámci programu Podpora Adaptace v příjemném prostředí Domu rodin ve Smečně. Program pobytu byl opět...
19.10.2018
Ve středu, 17.10., proběhl ve Středisku odpolední Ponton klub a Rodičovská skupina. Děti si vytvořily podzimní autoportréty, zahrály několik skupinových her a v neposlední řadě sdílely své pocity a zážitky ze života ve...
08.10.2018
Ve středu, 26. září, jsme se s dětmi setkali v novém školním roce při prvním odpoledním Ponton klubu. Rodiče měli v souběžném čase prostor setkat se a popovídat si na Rodičovské skupině. V návaznosti na začínající...
04.10.2018
V sedmi krajích oslaví v září a říjnu pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (Tý)dny pěstounství. Akce nabízí možnost poděkovat všem pěstounům starajícím se o děti, které nemohou být se svými rodiči...
30.09.2018
Středisko NRP i v tomto pololetí pokračuje v setkáváních pro žadatele a zájemce o NRP. Další ze setkání proběhlo ve středu, 26. září, v Cafe Therapy. Tématem setkání byla Identita a hledání sebe sama. Hostem setkání...
26.09.2018
Ve čtvrtek, 20. záři, se ve Středisku NRP konalo první odpolední klubové setkání v novém školním roce. Rodiče měli možnost vyslechnout si přednášku na téma Psychohygiena, kterou vedla externí psycholožka Střediska,...
25.09.2018
Ve středu, 19. září, jsme se s rodiči a dětmi přivítali na prvním dopoledním setkání v novém školním roce. Rodiče měli prostor sdílet aktuální témata, která se v rodinách odehrávají. Děti se v rámci individuálních...
06.09.2018
Jako každé léto, jsme se i letos setkali s dětmi z Ponton klubu na příměstském táboře. Navštívili jsme celou řadu zajímavých míst, takže o zábavu a poznání nebyla nouze. Sportovní dovednosti dětí prověřila návštěva...
21.06.2018
Vážení přátelé, velice Vám děkujeme za milou účast při setkání na kulatém stolu spolupracujících krajských pracovišť NRP, OSPOD a NNO konaného dne 7. 6. 2018. Na setkání byla představena Metodika Adopčního centra -...
13.06.2018
V neděli 3. 6. 2018 se v prostorách Toulcova dvoru uskutečnilo celodenní setkání rodin. Pro rodiče byla připravena beseda se vzácnými hosty – s dnes již dospělými mladými lidmi, kteří vyrostli v náhradní rodinné péči a...

Stránky