10 KOL VÝTVARNÉ SOUTĚŽE - 150 výtvarných prací

Minulý týden skončila 10 týdenní výtvarná soutěž pro děti z náhradních rodin, kterou jsme vyhlásili v době opatření spojených s koronavirem.
Do soutěže se opakovaně zapojilo 34 dětí ve věku od 2 do 15 let.
Celkem nám děti zaslaly více než 150 mimořádných prací, s nimiž jsme Vás v průběhu uplynulých týdnů seznamovali.
Byly mezi nimi obrázky malované různými technikami, fotografie obydlí zhotovených v přírodě, masky, rodinné vlajky a v neposlední řadě byla vytvořena také domácí kuchařka složená z oblíbených receptů dětí.
Jsme velmi rádi, že byl o soutěž velký zájem. Rodiče ocenili jak možnost aktivně s dětmi trávit čas při zpracování některých úkolů, tak uvítali i příležitost, že se děti zabavily samostatně a rodiče měli chvíli prostoru pro sebe.

V návaznosti na pozitivní ohlasy na soutěž jsme se do budoucna rozhodli vyhlašovat ji i nadále, nyní však už jako soutěž měsíční, vyhlašovanou vždy k prvnímu dni každého měsíce.

Vaše Středisko