Asociace Dítě a Rodina má nového předsedu

Vážení členové Asociace Dítě a Rodina,

dovolte mi vás informovat o změnách ve Výboru Asociace. Paní předsedkyně Věduna Bubleová se z pracovních a rodinných důvodů rozhodla rezignovat k dnešnímu datu na svoji funkci předsedkyně. Jako nový předseda byl Výborem jednomyslně zvolen pan David Svoboda, ředitel organizace Amalthea, dosavadní místopředseda. Novým členem Výboru se stal pan Petr Najman z organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika.

Vědce Bubleové bych chtěla poděkovat za vše, co pro Asociaci za 5 let její existence udělala, za to, že Asociaci vedla a zastřešovala ji svým jménem a odborným kreditem. Děkuji jí za její nasazení, elán a chuť měnit věci, za předané zkušenosti a za lidský přístup. Jejím odchodem se tak trochu uzavírá jedna kapitola fungování Asociace, během které se nám podařilo stát se viditelným aktérem na poli péče o ohrožené děti a odborným partnerem jak pro MPSV tak pro média i další subjekty.

Davidovi bych chtěla do budoucna popřát hodně sil a chuť pokračovat v naplňování účelu Asociace. Petra vítám ve Výboru a těším se na spolupráci.

Vzhledem k tomu, že se s mnohými z vás zná Vědka osobně, rozhodla se napsat pár slov, které přikládám.

Hezký víkend a pevné zdraví
Anna Krbcová

Tajemník Asociace Dítě a Rodina

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zdravím. Dovolte mi, abych se s Vámi touto cestou rozloučila jako předsedkyně Asociace Dítě a Rodina, kterou jsme před pěti lety založili spolu s dalšími přáteli a odborníky na téma ohrožených dětí a rodin. Velkou morální a finanční oporou nám po celou dobu byla Nadace Sirius, která nám umožnila naši existenci. Velice děkuji Správní radě Nadace Sirius a paní ředitelce Nadace Daně Lipové za tuto podporu.

Upřímně mě těší, že v současné době máme již 86 skvělých organizací a institucí, které se ztotožnily s naší filosofií a základním posláním, že každé dítě má právo vyrůstat ve zdraví, lásce a bezpečí milující rodiny! Prosím, udělejte všechno proto, aby se náš systém již konečně změnil a všem ohroženým a opuštěným dětem byla věnována patřičná pozornost a aby nezůstalo žádné dítě zapomenuto.

Znám práci Vás mnohých, které si nesmírně vážím, znám organizace v naší malé zemi, které dokázaly svou pílí, schopnostmi a vědomostmi daleko více než tento stát. Jsme tu proto, aby občanská společnost byla rovnocenným a respektovaným partnerem, aby ji státní orgány braly na vědomí a počítaly s tím, že tu jsme a nenecháme se nikým odradit a zastrašit. Myslím, že se nám toto v Asociaci velmi podařilo a musí se s námi počítat a slyšet náš hlas. Nyní je jasný, konstruktivní a hlavně slušný, podložený dlouhodobými zkušenostmi z každodenní práce, výzkumů, sledování a našeho odhodlání současnou situaci péče o ohrožené děti skutečně změnit.

V současné době má Asociace velice dobrý mediální obraz, je považována za společenství odborníků, kteří své práci rozumí a usilují o pozitivní změny. Asociace získala skvělou tajemnici, paní Annu Krbcovou, která nás reprezentuje, pracuje s nadšením a plným nasazením a dělá vše proto, aby Asociace byla srozumitelná, viditelná a poctivá organizace. Velice jí v tom pomáhá zkušený a empatický, pan Michael Kudela a milý a pracovitý asistent, pan Adam Weiss. Děkuji Vám, máte mou upřímnou důvěru.

Asociace má rovněž skvělý Výbor složený z předních odborníků z různých organizací, kteří tuto práci vykonávají zcela dobrovolně, s vírou a nadějí na prosazení smyslu a cílů, které jsme si před 5 lety předsevzali. Děkuji, milí přátelé z Výboru, vždy se na mě můžete obrátit a vždy budete mít moji podporu. Ať se Vám práce dále daří.

Milí přátelé, pro mě nyní nastal čas své předsednické křeslo opustit a předat ho člověku, mému srdci velmi blízkému, člověku, kterého znám přes dvacet let a který dokázal, že za vším, co říká, za tím vždy pevně a upřímně stojí. Zcela mu důvěřuji a vím, že ze své cesty a touhy tento systém měnit nikdy neuhne. Tímto Vám tedy představuji nového předsedu, pana Davida Svobodu. Vítej Davide a děkuji Ti za vše, co už je za Tebou a držím palce na vše nové. Ráda Ti budu nápomocná.

Milí přátelé, Vám všem ještě jednou moc děkuji za Vaši práci, nadšení a snahu pomáhat věci měnit k lepšímu. Prosím, buďte stateční, nevzdávejte se nikdy a věřte, že jednou se to musí přece podařit a naše země nebude mít současné ústavy, naše děti budou žít v rodinách a ohroženým rodinám přijde pomoc včas.

Děkuji též za milá setkání s Vámi, poznávání se, diskuse a společných pár let, které jsme zažili.

Neodcházím z pracovního života, jen se s Vám loučím jako předsedkyně ADaR, které přeji všechno nejlepší a držím moc palce, ať vzkvétá dál.

Vše dobré i Vám všem, ať se Vám vše daří.

Srdečně

Věduna Bubleová